Bøvlingbjerg
 
 
Borgerforeningen
BESTYRELSE: Marianne Madsen, Peer Jensen, Peter Storbjerg, Helle Westeraa, Jacob Vestergaard
                
Arbejdsgrupper i Bøvling 2020
 • < >Bolig- og byfornyelsesgruppen
  Karina Madsen, Preben Stovby, Ingolf Rønn Jensen,
  Erling Stovby
 • < >Kultur- og Aktivitetsgruppen
  Inga Bøge Jensen, Lone Jensen, Agnete Maagaard,
  Majbrit Krogh Jeppesen, Peter Billeskov, Karen Kirkeby
 • Bøvling Nyt
  Knud Aage Lavsen, Lissi Jepsen
 • Ad hoc gruppe Følgegruppe for Områdefornyelsen
  Marianne Madsen, Olav Buch, Bodil Carstensen,
  Knud Aage Lavsen, Karsten Sønderskov, Hanne Levring
 
På hjemmesiden www.bovling.dk kan ses mere om arbejdsgrupperne – gå ind på Bøvling 2020.
 
Foto: Ingolf Rønn Jensen, Ejvind Rønn Jensen og Knud Aage Lavsen
8
 
 
Logo.jpg                                                                        Juni 2014                                      Nr. 6
 

Bøvlings flotte anlæg.
 
Borgerforeningen og Projektgruppen Bøvling 2020
ønsker alle
en god sommer og på gensyn i Anlægget den 21. juni.
 
 
 
 
Nyt fra Borgerforeningen
 • Siden sidst, ved Marianne Madsen
   
  Julefrokosten blev vanen tro afholdt i hallen i slutningen af november. 302 var der tilmeldt. Det var der lidt flere end året før, og vi havde en god og dejlig aften, med fin stemning – og det på trods af, at der var koldt i hallen de første par timer, og at der ikke var tilstrækkeligt med mad. Borgerforeningen beklager meget begge dele, og vi vil gøre vores yderste for, at det ikke gentager sig! Musikken stod Marius Grønkær for. Han er hyret igen til julefrokosten d. 29. november 2014 – så vi glæder os til at se jer igen – mød kun trygt op.
   
  Ved borgerforeningens generalforsamling trådte Jan Ruby og Eivind Madsen ud af bestyrelsen. En stor tak til begge for deres indsats. I stedet blev Helle Westeraa og Jakob Vestergård valgt ind. Velkommen til begge!
   
  Netop nu har bestyrelsen, aktivitets- & kulturgruppen og frivillige travlt med at arrangere en jubilæumsfest den 21. juni i anledningen af, at Anlægget fylder 75 år, og borgerforeningen fylder 100 år. Der er kaffe kl. 15-17 i Anlægget og leg for børnene. Om aftenen fællesspisning og fest kl. 18.30-01.30 i aulaen og festfyrværkeri kl. 24. Vi håber, at rigtigt mange vil møde op til festlighederne.
  OBS! Jubilæumsfesten erstatter Skt. Hans aften i Anlægget.
  I forbindelse med jubilæumsfesten regner vi med at indvie den nye pavillon, som er stillet op på plænen. Det er med glæde og stolthed, at vi dermed kan afslutte renoveringen af Anlægget. Tak til alle der har ydet en indsats. En særlig tak til Ingolf for som tovholder at have fået alt til at ”klappe”.
   
  Jes og Lene, der har passet Anlægget, så det altid var pænt og indbydende, har valgt at stoppe. Tak, for den store indsats, I har ydet. Det er lykkedes os at finde en afløser. Tak til Martin Gransgaard, der har overtaget jobbet.
   
  I efteråret fik vi en aftale med NOE og Altibox om at få lagt fiberbredbånd i Bøvling, og mange var klar til at stemme dørklokker i by og på land. En stor tak til Thomas Sejbjerg og alle frivillige, som hjalp til at nå målet.
   
  Til sidst en stor tak til bestyrelsen og alle de mange frivillige, som yder en indsats i grupperne og i forskellige sammenhænge til byens bedste.
  2
  Det bliver nødvendigt hen ad vejen at indkalde interessenter udefra i projekterne. Således bl.a. naturligvis fra FDF i udformningen af området ved lergravene, og Benny fra Brugsen i udformningen af torvepladsen.
  Torvepladsen ved Brugsen har højeste prioritet, og arbejdet sættes i gang lige så snart kommunen er klar.
  Borgerforeningens 4 repræsentanter har efter aftale med de 2 øvrige (fra Hallen og BUF) holdt et koordineringsmøde med kommunen, og det er herefter klarlagt, at der skal etableres et tæt samarbejde blandt repræsentanterne fra Bøvling, så der ikke opstår risiko for misforståelser eller endnu værre splittelse, ved at nogle bliver spillet ud mod hinanden. Næste skridt bliver et fælles møde mellem følgegruppens 6 personer med henblik på fælles fodslag fremadrettet.
  Knud Aage Lavsen
   

  Altibox
 • Superhurtigt fiberbredbånd
   
  Vi kan glæde os til snart at kunne udnytte en moderne og superhurtig internetforbindelse. Først og fremmest når der skal uploades eller downloades til nettet, men vi forventer, at det også vil give mærkbare forbedringer på mobildækningen samt TV dækningen i Bøvling.
  Det er vigtigt med en stabil og hurtig internetforbindelse, når vi fra udgangen af 2014 skal have e-postkasse og udveksle oplysninger med offentlige myndigheder såsom for eksempel Skat og Kommune. Vi håber, at de moderne og stærkt forbedrede forhold vil smitte af på eksempelvist hjemmearbejdspladser, som ofte benyttes i forbindelse med ansættelser i virksomheder langt væk fra bopælen, og dermed også på folks lyst til at bosætte sig i Bøvling.
  Hurtigt efter henvendelsen i 2013 til NOE og Altibox var Thomas Sejbjerg og andre frivillige i gang med at besøge husstandene i Bøvling, og de fleste gav til kende, at de gerne ville have hurtigt internet.
  Gravearbejdet gik i gang allerede i marts måned, og graveentreprenøren arbejdede sig hastigt frem gade for gade, og det forventes at alle er tilsluttet ved udgangen af juni måned.
  Knud Aage Lavsen                                                                                         7
  Områdefornyelsen
 • Nyt fra Følgegruppen
   
  Så er den her. Nu kommer den over os – områdefornyelsen. Kommunen meddelte den 12. maj, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har givet den endelige godkendelse af projektet til områdefornyelsen i Bøvling.
  Mange deltog i det offentlige møde den 6. november 2013 i forsamlingshuset. Efter det møde var der nogen turbulens på grund af nogle særstandpunkter hos nogle blandt publikum om legepladser og stier, fordi kommunen ikke formåede at gøre opmærksom på, at de fremsatte ønsker herom allerede var indarbejdet i reservationsansøgningen til ministeriet. Det glæder os meget, at flere enkelt personer bakker op om vore ideer. Senere måtte vi desværre vinke farvel til 1,7 mio. kr., fordi ordningen med LAG midler ophørte i sin daværende form. Et kompromis endte med, at alle poster blev reduceret med omkring 30 %. Det er utilfredsstillende og fører let et middelmådigt resultat, da det er soleklart, at de oprindelige ideer og projekter ikke kan gennemføres fuldt ud for de reducerede beløb. Vi må lede med lys og lygte efter alternative muligheder for tilskud fra fonde og samtidigt arbejde på, at kommunen hjælper os med at finde andre midler. Vi bliver dog nok nødt til at imødese en prioritering af hvert enkelt projekt, og nogle må nok nedjusteres eller nedprioriteres.
  De budgetterede projekter omfatter:
 1. Torveplads ved Brugsen
 2. Legepladser og stier i mindre omfang
 3. Begrænset del af aulaen
 4. Bedre forhold for cyklister i Tangsøgade
 5. Skiltning, træer mv.
En indretning af området ved lergravene for FDF er faldet ud som selv-stændigt punkt. Efter indsigelse fra borgerforeningen skulle dette dog være taget med igen i den endelige plan indsendt til godkendelse hos ministeriet.
Der er som Bøvlings repræsentanter nedsat en styre- og følgegruppe på 6 personer, som skal følge udarbejdelsen af projekterne og udførelsen på nærmeste hold. Andre, der kunne tænke sig at gøre et stort stykke arbejde, kan melde sig til gruppens koordinator, borgerforeningens formand Marianne Madsen.
6
 
Fællesspisninger
 • Nyt fra Aktivitets- og Kulturgruppen
   
  Så er vi på banen igen. Efter sammenlægning af Aktivitetsgruppen og Naturgruppen og en reorganisering, er der kommet ny energi i gruppen.
  Fællesspisning er startet op igen i friskolens lokaler - jubiiii det var en dejlig start. Første gang mødte 69 op. Næste gang stod folk næsten i kø – der kom 90. De sidste tilmeldt i sidste øjeblik – I skal være meget velkomne – og vi måtte hente mere kød til karbonaderne. Det hele foregik i en god stemning og med godt humør. Vore hedeste ønsker om et fælles engagement og afvikling i fællesskab blev til fulde opfyldt. Mange tilbød en hjælpende hånd – at hjælpe med at lave maden eller at bage en kage, og de fremmødte hjalp med oprydningen. Det er rigtigt dejligt at modtage en ekstra tilmelding med tilføjelsen: ”Vi bager lige en ekstra kage” – og på den måde være arrangør, når man ikke selv står med ansvaret for det hele.
  Det er lige præcis det vi tilstræber med fællesspisningerne – nemlig et fælles anliggende.
   
  Tak til friskolen for lån af køkken og lokaler – det duer, og det fungerer bare!!!
   
  Tak til de fremmødte og velkommen til næste fællesspisning i september, og vi glæder os til at se jer igen + mange flere. Inden da er vi med i planlægningen – og udførelsen af jubilæumsfesten for anlægget og borgerforeningen. Vi håber at se mange til den begivenhed den 21. juni.
   
  De bedste sommer-hilsner fra Aktivitets - og Kulturgruppen.
   
  3
   
  Anlægget fylder 75 år og Borgerforeningen fylder 100 år.
 • Nyt fra Bolig- og Byfornyelsesgruppen
  Fødselsdagsbarnet fremstår som en rask og rørig størrelse – som en ung pige – aldrig kønnere og smukkere. Vi skal tillade os at være stolte af Anlægget.
  De seneste par år har vi arbejdet med at forny og forskønne Anlægget. Der er drænet, planeret, bygget bro og rettet op på å-bredden, og frivillige har plantet nye træer og buske samt opstillet en pavillon.
  Den første del blev indviet Skt. Hans aften sidste år af Marianne, der klippede den røde snor på bådebroen, og siden er pavillonen kommet til. Den anden del indvies ved jubilæumsfestlighederne den 21. juni.
   
  Anlæggets historie kan følges i borgerforeningens protokol:
   
  Allerede i 1920 blev tanken om et anlæg og en legeplads for byens børn drøftet på en generalforsamling, men sagen blev henlagt på grund af pengemangel og nedadgående konjunkturer.
  Emnet blev først nævnt igen i 1939, og nyvalgte bestyrelsesmedlem Mads Jensen tilbød at skænke en parcel mellem Anneberg, åen og den nye vej til formålet. Ifølge protokollen blev der efterfølgende yderligere erhvervet et par mindre parceller, for at gøre området komplet.
  Der blev lavet en plan for anlægget og tilplantningen, som blev udført efter aftale med forskellige aktører og med frivillig hjælp. I 1940 blev den første plæneklipper anskaffet – en plænemaskine med størst mulig bredde – og efter en skitse fra Aksel Løkke blev indgangspartiet udformet med de to piller, der stadig står der. De første låger stammede fra et gravkapel i Bøvling Kirke. Kuglerne på toppen blev først sat på i 1943.
  De følgende år blev plantet til på den anden side af åen og indgået aftaler om anlæggets renholdelse og pasning.
  I 1947 blev det besluttet at rejse en sten til minde om befrielsen.
  4
  Der blev også opstillet et gammelt skibsanker – fisket op af havet ude ved Thyborøn. Ankeret står på den gamle landevejs yderste ende af den gamle bros landfæste ved åen.
  I 1947 fik Borgerforeningen og Anlægget papir på hinanden. Skødet fik følgende påtegning: ”Borger og Håndværkerforeningen forpligter sig til at anvende det overdragne som offentlig lystanlæg, der ingensinde må bebygges eller sælges til byggegrunde, bortset fra den bebyggelse, som foreningen måtte foranstalte til eget brug. I tilfælde af at foreningen ophæves overgår parcellen til Bøvling Kommune til fortsat anvendelse som offentligt lystanlæg”.
  Referaterne for de følgende år omfatter praktiske ting om renholdelse og pasning, samt regulering (udretning og uddybning) af å-løbet og dræning. Reparation og udskiftning af plæneklipper og fornyelse af broen var også genstand for drøftelser. Det var et gennemgående tema, at der manglede penge i kassen, og der blev søgt hjælp hos kommunen og bankerne, samt udført arbejder ved frivillig hjælp fra flere navngivne. Så vi kan konstatere, at tiderne ikke har forandret sig.
  I 1959, omkring den 1. juli, blev mindestenen for Elias Sandbæk stillet op.
  Den første byfest i byen blev afholdt i 1972, og en del af løjerne var henlagt til anlægget – bl.a. tovtrækning hen over åen.
   
  Borgerne i Bøvling var fra starten stolte af deres anlæg. Flere kan sikkert huske noget derom. En fortæller, at et par knægte lige efter de var kommet i skole skulle trække en kvie ind til en ejendom i Bøvlings udkant. Vel ankommen sagde konen på gården med stor begejstring: ”Nu ska’ I gå op å æ bjerg og se det ny anlæg”, og hun gav dem lidt penge. For dem købte de cigaretter ved en af byens bagere, og så satte de sig hen i det fine nye anlæg. Da kom en kone fra byen forbi, og til knægtenes store morskab råbte hun forarget: ”Så’n et par f……… hvalp’, der sidder der og røger”.
  Ingolf Rønn Jensen
                                                                                      

Logo.jpg
 
                                                              December 2013                                          Nr. 5
 
Bøvlings nye, flotte julebelysning.
 

Borgerforeningen og Projektgruppen Bøvling 2020 ønsker alle en god Jul og et godt Nytår.
Og på gensyn i 2014.
 

 
Nyt fra Borgerforeningen
 • Siden sidst, ved Marianne Madsen
   
  Mange trofaste frivillige har efterplantet i Anlægget og borde/bænke sættene er blevet renoverede. Tidligere i år indkøbte Borgerforeningen nye flag, som har været i brug ved indfaldsvejene.
   
  Der har været afholdt borgermøde med Lemvig kommunen om forslaget til områdefornyelse, og Borgerforeningen (projektgruppen) har med hjælp fra Landdistrikternes Hus søgt midler gennem Real Dania. Vi afventer svar i begyndelsen af 2014.
   
  Mange frivillige har stemt  dørklokker, for at undersøge, om det er muligt at få så stor tilslutning (50 %), at Altibox vil forsyne Bøvling med fiberbredbånd. Borgerforeningen håber det lykkes.
   
  Den nyrenoverede julebelysning er sat op, og 270 deltog i julefrokosten, som blev afholdt i Hallen den 30. november. Maden blev leveret fra La Mar og musikken stod ”Marius” for.
   
  Husk årets juleoptog søndag, den 15. december. Optoget med heste og julemænd starter hos Bat Automester og slutter ved Brugsen, hvor Borgerforeningen serverer gløgg og æbleskiver.
   
  Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19.00 afholder Borgerforeningen sin årlige generalforsamling i Bøvlinghallen. Der serveres et stykke rugbrød med sild og et stykke med bøf og spejlæg. Vi håber på et stort fremmøde.
   
  I 2014 fylder Borgerforeningen 100 år og Anlægget 75 år. Disse jubilæer vil Borgerforeningen gerne festligholde sammen med byen- og sognet.  
  Afsæt derfor allerede nu lørdag d. 21. juni. Nærmere program følger.
   
  Borgerforeningen vil gerne takke de mange frivillige, som gør et meget stort stykke arbejde, for at vi kan have en pæn og indbydende by med mange aktiviteter. Ingen nævnt- ingen glemt.
  Har I spørgsmål, kommentarer eller forslag til nye aktiviteter tager jeg meget gerne imod jeres henvendelse. Mail: marimadsen2008@hotmail.com eller på tlf. 97 88 53 18.
   
   
  2

 
Nyt fra Projektgruppen
 • hvor vi slap i sidste nummer af Bøvling Nyt
   
  Første etape af Anlægget blev indviet Skt. Hans aften, da borgerforeningens formand – Marianne – ankom i kano og steg i land på det flotte broanlæg ved Fåre Mølleå og klippede snoren over.  Anlægget fremstår som ny efter renovering og nyplantning af hække, buske og træer, og mange har siden rost det flotte anlæg. Anden etape følger i 2014 med opførelse af en hvid pavillon, som vil passe fint ind sammen med de flotte hvide bænke, der ser indbydende ud, og er blikfang, når man kører forbi.
  Hen over efteråret fik vi det dejlige budskab, at Bøvling by nu er næste lokalområde, hvor Lemvig kommune vil foretage områdefornyelse. I den anledning blev den 6. november afholdt et borgermøde i forsamlingshuset, hvor alle kunne møde frem og komme med kommentarer og forslag. Mødet var fint besøgt med 123 fremmødte borgere. Det er afgørende for projektet, at der er tale om aktiviteter, som kan supplere eller forny det, vi allerede har. Målet er at undgå at kopiere eller skabe konkurrence med nogen eller noget vi har i forvejen. Derved forventes en synergieffekt, som alle kan have gavn af. Det bliver spændende at følge projektets realisering i løbet af 2014, 2015 og 2016. Projektgruppen præsenterede under mødet sit arbejde, der hviler på beslutninger taget i december 2009 med visioner og strategier formuleret i BØVLINGBJERG – MED VINDEN I RYGGEN” målrettet 5 – 10 år frem.
  Efterfølgende vil kommunen invitere repræsentanter for byens borgere med til den videre planlægning. Vi har som borgere i Bøvling en fælles, spændende proces foran os med at forskønne vores by, så den kan virke indbydende og tiltrække både turister og tilflyttere til området.
   
  3

 
Vi er allerede nu kommet langt med den nævnte plan, som Landdistrikternes Hus formulerede – en vision med 7 hovedpunkter for, hvilken retning Bøvling gerne skulle udvikle sig i hen mod 2020:
Sundhed gennem hele livet. Arbejdet med sundhedshuset blev realiseret med indvielse i foråret 2013 af Sundhedscenteret i en del af den bevarede del af kommuneskolen.
Forskønnelse. En arbejdsgruppe afleverede i 2011 et idé katalog til byplan ”Bøvling Helhedsplan” til Lemvig Kommune, som siden har lavet en reservationsansøgning til Ministeriet for Landdistrikter om midler til gennemførelse af nogle af disse ideer.
Information. Ambitionen om Bøvling som årets landsby 2015 må nok udskydes et par år, indtil områdefornyelsen er gennemført.
Fællesskab. Visionen om at drage nytte af alle menneskelige ressourcer til gavn for fællesskabet og med respekt og plads til forskellighed kan komme til at stå sin prøve i forbindelse med realiseringen af områdefornyelsen.
Infrastruktur. Optimal sikkerhed via et system af gang- og cykelstier samt sikring af bløde trafikanter i bymidten indarbejdes i planen for områdefornyelsen, der omfatter sikring af skolevejen, bl.a. for cyklister gennem Tangsøgade samt stiforbindelser omkring Bøvling.
Fiber bredbånd i Bøvling er ligeledes en ny aktivitet, som er gang i for tiden. Der er her ydet en stor indsats af flere Bøvlingborgere med at undersøge muligheder samt igangsætte en underskriftindsamling. I den forbindelse inviterede Altibox til informationsmøde den 3. december i Forsamlingshuset.  Spændende om det lykkes os at få gravearbejdet igangsat lige i begyndelsen af det nye år og derved give alle i Bøvling mulighed for en sikker og stabil internetforbindelse, som i dag er nødvendig for at kunne kommunikere med bl.a. kommune og SKAT.
Bosætning. Vi kan allerede nu tilbyde et aktivt afbalanceret, trygt liv for alle i Bøvling med adgang til læger, sygeplejerske, fysioterapeut, apotek og tandlæge. Der skal også tænkes på attraktivt miljø for børn og unge, bl.a. legepladser og ungdomsmiljø også med muligheder for ”de foreningsløse”, som ikke har nogen steder at gå hen, samt evt. attraktive boligtilbud for enlige forsørgere og for ”olde kolle”.
Erhverv og turisme. En gruppe arbejder med muligheder for turisme, både shelters og mere bekvemme forhold i lavenergi boliger opført i tilknytning til og med udnyttelse af en del af aulaen i den bevarede del af den nedlagte kommuneskole. Gruppen arbejder også med muligheder for naturturisme i tilknytning til Nissum Fjord Netværket.
 
4

 
Siden sommerferien har projektgruppen også arbejdet med en ansøgning til ”Stedet Tæller” i Realdania fondens regi. Dette arbejde blev varetaget af
Landdistrikternes Hus med oplæg og støtte af en ad hoc gruppe. Ansøgningen søger midler til udnyttelse af grunden, hvor den nedlagte del af kommuneskolen lå:
 • Opførelse af 5 energihuse
 • Udnyttelse af aulaen
 • Indretning af Lergravsområdet med sheltere mm.       
   I den sammenhæng tager nogle fra projektgruppen på studiebesøg på Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi, Ydby, i håbet at blive stimuleret til nytænkning – og om muligt et samarbejde med centeret – om energihusene.
   
  Naturgruppen har fået etableret Stien fra Haugård til Bøvling fjord, og der er planer om at lave en bæversti på den anden side af åen, fra friskolens kanoplads. Endnu en stor indsats fra gruppen.
  Projektgruppen har henvendt sig Til Borgmester Flyvholm og fået lov til at anvende aulaen til enkelte aktiviteter. Der har allerede været afviklet en spændende aften, hvor der blev givet inspiration til julens dekorationer.
  Lillian Hove
   
   
  Kultur- og Aktivitetsgruppen
 • En ny gruppe er født
   
  Kulturgruppen og Aktivitetsgruppen er blevet slået sammen til én gruppe. Dette åbner for nye muligheder og giver fornyet energi og nye ideer
   
  Vi må benytte Friskolens køkken og gymnastiksal til fællesspisning.
  Næste år til Halloween vil vi afholde en fællesspisning, som indledes med kåring af årets græskarskærekunstner.
   
  Der vil blive arrangeret hobbyaftener med alt fra juledekorationer, spilleaftener, whiskysmagning og hvad vi ellers kan finde på.
  Første arrangement foregik den 25. november i den gamle aula, hvor Marianne Knudsen gelejdede os gennem 'juledekorationens svære kunst'.
   
   
  5

 
Kultur- og Aktivitetsgruppen vil senere indbyde til foredrag med kendte og ukendte oplægsholdere med det til fælles, at de kan tryllebinde publikum med deres fortællinger.
Men hvordan kan man dog vide, hvornår alting foregår?
Julerose ophæng kurvNogle af byens borgere hjælper os med at kreere to reklamesøjler, så man kan se, hvornår der sker noget i byen – og hvem ved, måske kan vi holde en indvielsesfest for reklamesøjlerne.
 
De allerbedste hilsner
Aktivitets - og kulturgruppen
 
 
Byfornyelsesgruppen
 
Pavillon Vi nåede lige akkurat at få anlægget gjort flot og indbydende til Sankt Hans festen. Det betød dog ikke, at vi bare kunne læne os tilbage og slappe af. Den tørre sommer gjorde, at vi var nødt til at vande i en periode for at sikre, at det hele ikke tørrede ud. Det var unægtelig en modpol til sidste efterårs massive nedbørsmængder. Her i efteråret har vi gjort status for at få styr på, hvad der havde klaret strabadserne, og hvad der var bukket under. Det er gået hårdest ud over hækken ud mod vejen. Her har vi været nødt til at udskifte ca. ¾ af planterne. De store fuglekirsebær havde også taget skade. Her er der plantet 3 nye i området ud mod vejen. Rododendronerne havde klaret sig godt, mens vi måtte udskifte nogle hortensiaer, en enkelt taks og 20 roser. 
Der er blevet indkøbt en pavillon. Et hold frivillige vil her i efterårets løb grunde og male delene, og så vil den blive stillet op i Anlægget til foråret.
 
 
 
 
6
Bøvling FDF
Juleblomst tegnetVi har 54 børn i Bøvling FDF, og hver sæson giver vores dygtige og engagerede ledere børnene en lang række spændende, udfordrende og underholdende aktiviteter, lejre og kollektive uger. Sæsonen startes op i slutningen af august medet arrangement, hvor såvel gamle som nye og nuværende FDF'ere er velkomne. I år i forbindelse med byfesten.
 
Juleblomst tegnetBørnene deles op i 4 forskellige grupper,
med hver deres mødeaften.
Tumlinger (1.-2. klasse)
Pilte (3.-4. klasse)
Væbner (5.-6. klasse)
Seniorvæbner (7. klasse og opefter)
Børnene forventes det første år at deltage i aktiviteter både ude og inde, og efterhånden bliver børnenes ønsker og ideer også inddraget i møde-aftnerne. De kan i løbet af året deltage i mindst to lejre – nemlig Kredslejren i februar eller marts og Sommerlejren i første eller anden uge af sommerferien.
Lejrene er en stor oplevelse for børnene, og for nogle børn er det, at deltage i en lejr også en personlig sejr. Når man bliver Væbner starter de kollektive uger, hvor man i en uge bor i Kredshuset sammen med lederne – og samtidig passer sin skole, lektier og fritidsaktiviteter.     
 
I 2013 overtog vi officielt den gamle børnehave på Tangsøgade. Huset er allerede taget godt i brug, og både børn og voksne nyder det i fulde drag. Kredsens forældre hjalp i foråret 2013 med bl.a. at forskønne husets omgivelser, og vi har fået en dejlig "forhave" med terrasse og en stor bålplads, som bruges flittigt på mødeaftnerne.
FDF har sit eget indkøbssted, kaldet "55 grader NORD". Der kan handles på hjemmesiden www.55nord.dk, – men ved at handle gennem Bøvling FDF's kasserer Birthe Manbjerg spares fragten, og Bøvling FDF får udbetalt 10 % af omsætningen – det er også værd at tage med.
Birthe Manbjerg står ligeledes for salg og ombytning af FDF skjorter.
Som noget nyt i Bøvling FDF kan I sætte pap/aviser op i Kredshusets garage, hvis I ikke har mulighed for at sætte det ud 3. lørdag i hver måned.
 
Vore traditionelle salg af nøgler blev afviklet den 16. november – og salg af juletræer og pyntegrønt i Fåre Plantage alle weekender kl.10-16 fra den 24. november og frem til jul. Hold øje med skiltningen i byen.
Vi glæder os til at se jer.              
 
 
                                                              7

 
Borgerforeningen
Marianne Madsen, Jan Ruby, Ejvind Madsen, Peer Jensen,
Peter Storbjerg
              
Arbejdsgrupper i Bøvling 2020
 • < >Bolig- og byfornyelsesgruppen
  Karina Madsen, Preben Stovby, Ingolf Rønn Jensen,
  Erling Stovby
 • < >Kultur- og Aktivitetsgruppen
  Inga Bøge Jensen, Lone Jensen, Agnete Maagaard,
  Majbrit Krogh Jeppesen, Peter Billeskov, Karen Kirkeby
 • Bøvling Nyt
  Knud Aage Lavsen, Lissi Jepsen
 • Ad hoc gruppe - Inspirationsgruppen
  Julerose ophæng GJLilian Hove, Marianne Madsen, K. K. Mikkelsen, Olav Buch,
  Bodil Carstensen, Ingolf Rønn Jensen, Knud Aage Lavsen
 
På hjemmesiden www.bovling.dk kan ses mere om arbejdsgrupperne – gå ind på Bøvling 2020.
Foto: Knud Aage Lavsen
 
 
 
Bøvling Borgerforening | Kærvej 49 | 7650 Bøvlingbjerg | Tlf.: 29922459