Bøvlingbjerg

Nedbøren måles på Bækmarksbrovej 145.

2018.

Februar måneds nedbør til dato: = 17 mm.
Februar måneds nedbør sidste år: = 54 mm.

Januar måneds nedbør total: = 53 mm.
Januar måneds sidste år: = 32 mm.

 

2017.
 

December måneds nedbør total: = 89 mm.
December måneds nedbør sidste år: = 56 mm.

November måneds nedbør total: = 113 mm.
November måneds nedbør sidste år: = 72 mm.

Oktober måneds nedbør total: = 91 mm.
Oktober måneds nedbør sidste år: = 35 mm.

September måneds nedbør total: = 147 mm.
September måneds nedbør sidste år: = 43 mm.

August måneds nedbør total: =   146 mm.
August måneds nedbør sidste år: = 46 mm.

Juli måneds nedbør total: = 42 mm.
Juli måneds nedbør sidste år: = 70 mm.

Juni måneds nedbør total: = 55 mm.
Juni måneds nedbør sidste år: = 109 mm.

Maj måneds nedbør total: = 33 mm.
Maj måneds nedbør sidste år: = 30 mm.

April måneds nedbør total: = 32 mm.
April måneds nedbør sidste år: = 30 mm.

Marts måneds nedbør total: =62 mm.
Marts måneds nedbør sidste år: = 30 mm.

Februar måneds nedbør total: = 54 mm.
Fefruar måneds nedbør sidste år: = 45 mm.

Januar måneds nedbør total: = 32 mm.
Januar måneds nedbør sidste år: = 40 mm.

2016.

December måneds nedbør total: = 56 mm.
December måneds nedbør sidste år: = 80 mm.

November måneds nedbør total: = 72 mm.
November måneds nedbør sidste år: = 147 mm.

Oktober måneds nedbør total: = 35 mm.
Oktober måneds nedbør sidste år: = 28 mm.

September måneds nedbør total: = 43 mm.
September måneds nedbør sidste år: =128 mm.

August måneds nedbør total: = 46 mm.
August måneds nedbør sidste år: = 82 mm.

Juli måneds nedbør total: = 70 mm.
Juli måmeds nedbør sidste år: = 78 mm.

Juni måneds nedbør total: = 109 mm.
Juni måneds nedbør sidste år: = 58 mm.

Maj måneds nedbør total: = 30 mm.
Maj måneds nedbør sidste år: = 82 mm.

April måneds nedbør total: = 30 mm.
April måneds nedbør sidste år: = 23 mm.

Marts måneds nedbør total dato: = 30 mm.
Marts måneds nedbør sidste år: = 73 mm.

Februar måneds nedbør total: = 45 mm.
Februar måneds nedbør sidste år: = 28 mm.

Januar måneds nedbør total: = 40 mm.
Januar måneds nedbør sidste år: = 89 mm.

 


2015.

December måneds nedbør total: = 80 mm.
December måneds nedbør sidste år: = 118 mm.

November måneds nedbør total: = 147 mm.
November måneds nedbør sidste år: = 103 mm.

Oktober måneds nedbør total: = 28 mm.
Oktober måneds nedbør sidste år: = 147 mm.

September måneds nedbør total: = 128 mm.
September måneds nedbør sidste år: = 60 mm.

August måneds nedbør total: = 82 mm.
August måneds nedbør sidste år: = 131 mm.

Juli måneds nedbør total: = 78 mm.
Juli måneds nedbør sidste år: = 45 mm.

Juni måneds nedbør total: = 58 mm.
Juni måneds nedbør sidste år: = 12 mm.

Maj måneds nedbør total: = 82 mm.
Maj måneds nedbør sidste år: = 36 mm.

April måneds nedbør total: = 23 mm.
April måneds nedbør sidste år: = 45 mm.

Marts måneds nedbør total: = 73 mm.
Marts måneds nedbør sidste år: = 31 mm.

Februar måneds nedbør total: = 28 mm.
Februar måneds nedbør sidste år: = 53 mm.

Januar måneds nedbør total: = 89 mm.

Januar måneds nedbør sidste år: = 65 mm.


2014.
 

December måneds nedbør total: = 118 mm.

December måneds nedbør sidste år: = 79 mm.

November måneds nedbør total: = 103 mm.
November måneds nedbør sidste år: = 172 mm.

Oktober måneds nedbør total: = 147 mm.
Oktober måneds nedbør sidste år: = 189 mm.

September måneds nedbør total: = 60 mm.
September måneds nedbør sidste år: = 187 mm.

August måneds nedbør total: = 131 mm.
August måneds nedbør sidste år: = 44 mm.

Juli måneds nedbør total: = 45 mm.
Juli måneds nedbør sidste år: = 3 mm.

Juni måneds nedbør total: = 12 mm.
Juni måneds nedbør sidste år: = 50 mm.

Maj måneds nedbør total: = 36 mm.
Maj måneds nedbør sidste år: = 48 mm.

April måneds nedbør total: = 45 mm.
April måneds nedbør sidste år: = 33 mm.

Marts måneds nedbør total: = 31 mm.
Marts måneds nedbør i 2013: = 4 mm.

Februar måneds nedbør total = 53 mm.
Februar måneds nedbør i 2013: = 25 mm.

 

Januar måneds nedbør til total: = 65 mm.
Januar måneds nedbør i 2013: = 45 mm.

 

2013.

 

*************************

December måneds nedbør total: = 79 mm.
December måneds nedbør i 2012: = 45 mm.

*************************

November måneds nedbør total: = 172 mm
November måneds nedbør i 2012: = 76 mm

 

*************************
 

Oktober måneds nedbør total: = 189 mm.
Oktober måneds nedbør i 2012: = 161 mm.
 

*************************

September måneds nedbør total: = 187 mm.
September måneds nedbør i 2012: = 113 mm.

 

*************************
 

August måneds nedbør total: = 44 mm. 
August måneds nedbør i 2012: = 63 mm.

 

*************************

Juli måneds nedbør total: = 3 mm.
Juli måneds nedbør i 2012: = 58 mm.

 

*************************
 

Juni måneds nedbør total: = 50 mm.
Juni måneds nedbør i 2012: = 85 mm.

 

*************************
 

Maj måneds nedbør total: = 48 mm.
Maj måneds nedbør i 2012: = 75 mm.

 

*************************
 

April måneds nedbør total: = 33 mm.
April måneds nedbør i 2012: = 55 mm.

 

*************************
 

Marts måneds nedbør total: = 4 mm.
Marts måneds nedbør i 2012: = 47 mm.

 

*************************
 

Februar måneds nedbør total: = 25 mm.
Februar måneds nedbør i 2012: = 46 mm.

 

*************************
 

Januar måneds nedbør total: =45 mm.
Januar måneds nedbør i 2012: = 102 mm.

 

*************************
 2012.

December måneds nedbør total = 45 mm.
December måneds nedbør i 2011 = 126 mm.

 *************************

November måneds nedbør total = 76 mm.
November måneds nedbør i 2011 = 14 mm.

 

*************************
 

 Oktober måneds nedbør total: = 161 mm.
Oktober måneds nedbør i 2011: = 65 mm.

*************************

September måneds nedbør total: =113 mm
September måneds nedbør i 2011: = 113 mm

*************************

August måneds nedbør total: = 63 mm.
August måneds nedbør i 2011: = 118 mm.

 

*************************

Juli måneds nedbør total: = 58 mm

Juli måneds nedbør i 2011: = 72 mm

 

*************************

Juni måneds nedbør total: = 85 mm.
Juni måneds nedbør i 2011: = 61 mm.

*************************

Maj måneds nedbør total: = 75 mm.
Maj måneds nedbør i 2011: = 44 mm.

*************************

April måneds nedbør til dato: = 55 mm.
April måneds nedbør i 2011: = 15 mm.

*************************

Marts måneds nedbør total: = 47 mm.
Marts måneds nedbør i 2011: = 34 mm.

*************************

Februar måneds nedbør total: = 46 mm.
Februar måneds nedbør i 2011: = 30 mm.

*************************

Januar måneds nedbør total: = 102 mm.
Januar måneds nedbør i 2011: = 41 mm.

*************************

2011.

December måneds nedbør total: = 126 mm.
December måneds nedbør i 2010: = 21 mm.

*************************

November måneds nedbør total: = 14 mm.
November måneds nedbør i 2010: = 62 mm.

*************************

Oktober måneds nedbør total: = 69 mm.
Oktober måneds nedbør i 2010: = 95 mm.

*************************

September måneds nedbør total: = 113 mm.
September måneds nedbør i 2010: = 77 mm.

*************************

August måneds nedbør total: = 118 mm.
August måneds nedbør i 2010: = 105 mm.

*************************

Juli måneds nedbør total: = 72 mm.
Juli måneds nedbør i 2010: = 90 mm.

*************************

Juni måneds nedbør total: = 61 mm.
Juni måneds nedbør i 2010: = 23 mm.

*************************

Maj måneds nedbør total: = 44 mm.
Maj måneds nedbør i 2010: = 41 mm.

*************************

April måneds nedbør total: = 15 mm.
April måneds nedbør i 2010: = 19 mm.

 

 

 

 

Bøvling Borgerforening | Kærvej 49 | 7650 Bøvlingbjerg | Tlf.: 29922459