Bøvlingbjerg

Bidrag til "Byens bedste".

Indsamling til drift af de forskellige aktiviteter i arbejdsgrupperne under projekt 2020.
Sponsorater fra firmaer er fradragsberettigede. Bidrag kan indsættes i Vestjysk Bank - reg.nr.7730 konto 111105548.

Indsamlingen.

Indsamlingen er nu oppe på 35.000,00 kr.

Sponsorer til "Byens bedste":

Jakob Vestergaard
Løkkes Maskinfabrik
Chr. Ørskov Hansen
Aksel Bjørnkjær
Brandborg Hjemmeværnsgård

Bøvling Borgerforening | Kærvej 49 | 7650 Bøvlingbjerg | Tlf.: 29922459