Bøvlingbjerg
Ansøgningsskema
Ide`            Aktuel status Forslag til handling
    


 
   


 
   


 
   


 
   


 

Ansøgning til projektgruppen i projekt 2020 om midler til følgende aktivitet:

Forventede udgifter:

 

   
   
   
   
   
   
   
Udgifter i alt      Ballance:(indtægter minus udgifter)____________________________

Underskrift på gruppens vegne:_______________________________Dato:_______

Bøvling Borgerforening | Kærvej 49 | 7650 Bøvlingbjerg | Tlf.: 29922459